Hy vọng sức lan toả của ςộng đồпġ sẽ có ƥʜép màu xảy ra… để gia đình tìm được và đưa ông về với quê hương

Thông tin trong ảnh là của ông ngoại e, ông mất khi mẹ em còn đang trong bụng bà ngoại. Sau nhiều năm, gia đình đã tìm bằng nhiều cách nhưng vẫn chưa có kết quả.

E đăng lên nhóm với hy vọng sức lan toả của cộng đồng sẽ có phép màu xảy ra…để gia đình tìm được và đưa ông về với quê hương.

Xin cảm ơn ad đã duyệt bài và xin cảm ơn mọi người đã xem bài của e!!!

Thông tin Łıệƫ ʂĩ:

NGUYỄN VƯƠNG LUYỆN

Sinh năm: 1945

Nhập ngũ: 08/1967

Đơn vị khi hy sinh: C4, D7, E8, F324

Ngày hy sinh: 16/07/1970

Theo Huy QUyết

CHIA SẺ