Hot girl chửi Vietjet không thương tiếc vì liên tục bị delay

Đúng là ngao ngán :(

HÓT GIRL CHỬI VIETJET KHÔNG THƯƠNG TIẾC VÌ LIÊN TỤC BỊ DELAY.

Đúng là ngao ngán 🙁

Nguồn : Tiến Đạt Nguyễn

CHIA SẺ