Hơn 26 nghìn tỷ đồng nợ thuế: Đối tượng nào được xóa nợ?

Cùng với việc lấy ý kiến về việc tăng thuế bảo vệ môi trường với các mặt hàng, trong đó có xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít, Bộ Tài chính vừa có văn bản lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế không có khả năng thu hồi. Số tiền ước tính xóa nợ lên đến 26,5 nghìn tỷ đồng.

Xóa hơn 26,5 nghìn tỷ đồng nợ thuế các loại

Theo Bộ Tài chính, tổng nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do ngành thuế quản lý tính đến hết năm 2017 là hơn 73 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 2,1 nghìn tỷ đồng so với năm 2016. Trong đó tiền thuế nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan trách nhiệm hình sự,… chiếm nhiều nhất với trên 31,4 nghìn tỷ đồng (chiếm 3,2% tổng thu nội địa năm 2017).

Còn tổng số nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do ngành Hải quan quản lý tính đến hết 2017 là hơn 5,4 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, tổng số nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do cả ngành Thuế và Hải quan quản lý là khoảng trên 35,3 nghìn tỷ đồng. Số tiền này chiếm khoảng 2,75% tổng thu thuế, phí, lệ phí năm 2017 và chiếm gần một nửa số nợ thuế.

Hơn 26 nghìn tỷ đồng nợ thuế: Đối tượng nào được xóa nợ?
Hàng chục nghìn tỷ đồng nợ thuế không thể thu hồi.

Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết xử lý nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không có khả năng thu hồi.

Cụ thể, thứ nhất, Bộ Tài chính đề nghị xóa nợ tiền chậm nộp thuế đối với doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách hoặc có nguồn chi từ ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán. Số tiền chậm nộp đề nghị xóa ước tính đến hết 2015 là hơn 500 tỷ đồng.

Thứ hai, xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế, tiền chậm nộp thuế của các khoản nợ thuế phát sinh trước năm 2018 của người nộp thuế gặp thiên hai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp khó khăn bất khả kháng. Mức xóa tiền chậm nộp thuế không vượt quá giá trị thiệt hại. Tổng số nợ Bộ Tài chính muốn xóa ước tính khoảng 1.700 tỷ đồng.

CHIA SẺ