Hoan hô chủ tịch Chung! Đất nước ta vẫn còn rất nhiều lãnh đạo xứng tầm

Hoan hô chủ tịch Chung! Đất nước ta vẫn còn rất nhiều lãnh đạo xứng tầm

Hoan hô chủ tịch Chung!

(P/s Đất nước ta vẫn còn rất nhiều lãnh đạo xứng tầm)

Đây là câu trả lời của anh Chung cho câu hỏi của luật sư dân chủ cuội TRẦN VŨ HẢI trong buổi công bố kết quả thanh tra vụ án ở Đồng Tâm: “Tại sao đất quốc phòng không công khai cho nhân dân được biết?”:

Nguyên văn:

“Những gì thuộc bí mật quốc gia thì không cần phải công khai”

“Ai là người đi bảo vệ đất nước, ai là người cho chúng ta sống trong bình yên?

Ai hiểu mảnh đất này để không là không có giá trị?

Trên thế giới tất cả đất thuộc về an ninh quốc phòng, tại sao nước Mỹ để cả một bang để trống cho quốc phòng?

Bây giờ các anh bảo quân đội không sử dụng phải trả cho dân, nhưng cái giá phải trả cho nền độc lập tự do là thế nào? Mà các anh bảo quân đội phải trả?.

Quân đội không bắt buộc phải chứng minh cho người dân chúng tôi phải làm gì trong đó.

Các anh không có quyền đó, bởi đó là an ninh quốc gia, dân tộc ta có bao triệu con người phải hy sinh để bảo vệ nền độc lập đó?”

“Đất này dùng cho quốc phòng, là để chúng ta phòng thủ…. những gì thuộc bí mật quốc gia thì không cần phải thông báo, thậm chí đến cấp tôi cũng không biết”.