Hiệp sĩ Nguyễn Sin nhận được 153 triệu ủng hộ cho gia đình hiệp sĩ bị đâm chết ở Sài Gòn

Tới thời điểm hiện tại 14 giờ chiều tôi đã nhận được số tiền do các anh chị chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của tôi là 153 triệu

Tới thời điểm hiện tại 14 giờ chiều tôi đã nhận được số tiền do các anh chị chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của tôi là 153 triệu, tôi đã trao cho gia đình anh Thôi thêm 20 triệu, tổng số tiền trao cho anh Thôi là 50 triệu đến thời điểm hiện tại.

Số tiền này là tiền túi cá nhân của tôi bỏ ra ứng trước, vì đang ở trung tâm Pháp Y nên chưa ra ngân hàng được, chiều nay tôi sẽ rút ra và lo gia đình anh Nam và các anh đang nằm trong viện.

Cảm ơn các anh chị ở gần xa đã chung tay góp sức vì những con người nghĩa hiệp đã nằm xuống.

Theo Nguyễn Sin

CHIA SẺ