Hải Phòng, Hải Dương bổ nhiệm thừa cấp phó ở hàng loạt đơn vị

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, kiến nghị xử lý nhiều sai phạm tại Hải Phòng và Hải Dương.

Ngày 12/1, Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tại Bộ GD&ĐT, Bộ Công thương và một số UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Hải Phòng xử lý nhiều vấn đề liên quan đến công tác giáo dục.

Hải Phòng thừa nhiều cấp phó, cấm thu tiền trái tuyến

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo UBND quận Hồng Bàng chấm dứt việc các trường trên địa bàn quận thu tiền do cha mẹ học sinh đóng góp đối với những trường hợp học sinh học trái tuyến.

TP Hải Phòng cần tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và chấm dứt việc bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó tại cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, UBND TP Hải Phòng cần chỉ đạo Trường Đại học Hải Phòng, quận Đồ Sơn, quận Hồng Bàng và huyện Cát Hải thực hiện nghiêm túc việc công khai đối với cơ sở giáo dục.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị UBND TP Hải Phòng phải báo cáo Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo đối với Quận ủy Đồ Sơn ban hành sửa đổi quy định bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị định số 115/2010NĐ-CP và Hướng dẫn số 717-QĐ/TU ngày 18/3/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Hải Dương bổ nhiệm thừa cấp phó, chưa đủ tiêu chuẩn

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương đảm bảo cân đối trong việc giao chỉ tiêu biên chế trong ngành giáo dục đúng và đủ theo quy định của pháp luật, tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công khai tại cơ sở giáo dục.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo UBND thị xã Chí Linh chấm dứt việc bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó tại cơ sở giáo dục.

Tỉnh Hải Dương cần chấn chỉnh đối với trường Đại học Hải Dương trong việc bổ nhiệm người chưa đủ tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu khoa, phòng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hải Dương cũng cần chỉ đạo UBND thị xã Chí Linh, huyện Thanh Miện, thành phố Hải Dương và Trường Đại học Hải Dương thực hiện nghiêm túc việc công khai đối với cơ sở giáo dục.

Đại học Hải Dương bổ nhiệm người chưa đủ tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu khoa, phòng – Ảnh ĐHHD

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định để đảm bảo các hạn chế, vi phạm, khuyết điểm đã phát hiện qua thanh tra được chấn chỉnh, khắc phục, xử lý dứt điểm đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ tổng hợp kết quả xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/4/2018.

CHIA SẺ