Giải thích nhanh về vụ mất tiền ở Eximbank

Giải thích bằng bình luận thì ít người đọc được, nên xin phép admin cho phép mình giải thích nhanh bằng một tus này.

Giải thích bằng bình luận thì ít người đọc được, nên xin phép admin cho phép mình giải thích nhanh bằng một tus này.

Cơ quan điều tra kết luận như vậy là chính xác, bảo đảm quyền lợi ngừoi gửi tiền. Bởi vì:

– khách gửi tiền vào ngân hàng, thì tiền đó đã trở thành “tài sản” của ngân hàng, ngân hàng phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng; còn nghĩa vụ của ngân hàng là trả gốc, lãi đầy đủ cho khách. Cán bộ ngân hàng giả chữ ký, lập chứng từ khống là hành vi lừa ngân hàng.

Ngân hàng kiểm soát kém, để mất tiền thì ngân hàng phải chịu thiệt hại. Còn nghĩa vụ trả gốc, lãi cho khách thì đương nhiên không ảnh hưởng, ngân hàng vẫn phải thực hiện ngay khi khách hàng yêu cầu.

– nếu kết luận khách là người bị hại, thì 245 tỷ chỉ được trả lại khi xử xong vụ án, đòi được tiền từ thằng lừa đảo, như vậy rất thiệt cho khách hàng. Còn khi kết luận ngân hàng là bị hại, thì ngân hàng phải trả tiền cho khách ngay nếu khách yêu cầu.

(Ông ngân hàng là bị hại thì đi mà kiện, đòi lại từ thằng lừa đảo, còn tôi là khách tôi chỉ biết ông ngân hàng phải trả ngay cho tôi khi tôi yêu cầu). Như vậy là bảo đảm quyền lợi cho khách hàng gửi tiền.

CHIA SẺ