Gấp! Anh chị đi qua tìm giúp bố mẹ em bé bị lạc giữa trời mưa tại quầy kem Tràng Tiền

GẤP!

Ngay lúc này trời đang mưa rất to.

Em thấy bé này bị lạc ướt hết ngưòi hiện bé đang ở trong Quầy kem Tràng Tiền.

Bé không biết gì về bố mẹ chắc do hoảng loạn.

Bác nào nhìn ra ngưòi quen thì báo bố mẹ bé ạ.

Anh chị đi qua chia sẻ hoặc chấm bài để bố mẹ thấy cháu