Đô đốc hải quân Nguyễn Văn Hiến, người đứng đầu Biển Đông bị кỷ ɭuậƫ cách mọi ςʜức vụ

Theo đó, Bộ Chính trị quyê’t định k.ỷ l.u.ậ.t ông Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức cách chức các chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005 – 2010; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 – 2010 (gồm Phó bí thư Đảng uỷ, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 – 2010). Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t về chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Hiến tương ứng với k.ỷ l.u.ậ.t đảng theo quy định.

Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị k.ỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến và Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ra thông cáo kỳ họp thứ 36 do ông Trần Cẩm Tú – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì.

Theo đó, cơ quan kiểm tra đã xem xé.t, thi hành k.ỷ luậ.t Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và cá nhân liên quan về các vi phạ.m, khuy.ế.t điểm đã được kết luận tại kỳ họp 35. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạ.m, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quy.ế.t định cảnh cáo Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo – nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Đô đốc hải quân Nguyễn Văn Hiến, người đứng đầu Biển Đông bị kỷ lu.ật cách mọi chức vụ

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến pha’.t biểu trong lễ kỷ niệm 60 năm Hải quân Việt Nam tại quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa . Ảnh: Thành Nguyễn.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành k.ỷ luậ.t Đô đốc Nguyễn Văn Hiến – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân.

Cơ quan kiểm tra cũng đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương k.ỷ l.u.ậ.t Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 – 2010.

Trước đó tại kỳ họp thứ 35 (từ 24 đến 26/4), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạ.m đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng.

Đô đốc hải quân Nguyễn Văn Hiến, người đứng đầu Biển Đông bị kỷ lu.ật cách mọi chức vụ

Kết quả cho thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã vi phạ.m nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giá.m s.á.t, để xảy ra nhiều vi phạ.m, khuyế.t điểm trong cô.ng tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, để một số cán bộ, đảng viên trong Quân chủng bị x.ử lý hình sự.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến cùng chịu trách nhiệm về những vi phạ.m, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; chịu trách nhiệm chính về những vi phạ.m, khuy.ế.t điểm của Quân chủng và trách nhiệm cá nhân trong cô.ng tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạ.m, khuy.ế.t điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng.

Đô đốc hải quân Nguyễn Văn Hiến, người đứng đầu Biển Đông bị kỷ lu.ật cách mọi chức vụ

Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo cùng chịu trách nhiệm về những vi phạ.m, khuy.ế.t điểm của Quân chủng và trách nhiệm cá nhân trong cô.ng tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Vi phạ.m của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và các trường hợp nêu trên được cho “đã gây thi.ệt hạ.i lớn về tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấ.u đến uy tín của tổ chức đảng và Quân đội, đến mức phải xem xét, thi hành k.ỷ lu.ật”.

CHIA SẺ