Định hướng phát triển công nghiệp tâm linh trong giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2050

Mục tiêu: Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành tâm linh, phấn đấu đưa công nghiệp tâm linh thành ngành kính tế mũi nhọn, đóng góp chính trong tổng thu nhập quốc dân; đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao nhất có thể; năm 2030 lọt top 2 thế giới về tổng giá trị thị trường.

Định hướng chính:

– Về quy hoạch: Xây dựng các vùng động lực tăng trưởng tâm linh, các tam giác phát triển phía bắc, miền trung và phía nam. Chú trọng phát triển chùa, đền, miếu cô miếu cậu và đình thờ thành hoàng làng gắn với các đặc điểm địa phương, tạo sự khác biệt giữa các chùa với phương châm “chùa của ta phải bằng ba chùa của nó”. Lấy Ninh Bình, Hà Nam làm đầu tàu. Bái Đính, Tam Chúc làm chùa mẫu. Tạo liên kết giữa chùa với đền với miếu thành chuỗi công đức và chuỗi giá trị. Tạo đột phá thông qua các công trình to nhất, độc nhất, lạ nhất thế giới.

-Về liên kết quý hoạch: Định hướng quy hoạch này phải gắn với xu hướng phát triển và ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0. Áp dụng trí tuệ nhân tạo (AL) trong điều hành, quản lý chùa chiền, đền miếu. Từng bước nhập khẩu, sản xuất robot sư sãi.. Để sử dụng, thay thế nhân lực còn người trong các chùa chiền.

– Về xây dựng nhân lực: Phấn đấu 50% chủ trì các chùa có bằng TS đến năm 2025, và cơ bản phổ cập TS đến năm 2030. Các sư sãi khác và các vị trí thủ từ các đền, miếu có bằng trung cấp về quản lý, marketing.

– Về phát triển ngành hỗ trợ: Lựa chọn phát triển các nhánh bói chủ đạo, bao gồm: bói tử vi, bói bài, bói lá trầu, xem chỉ tay, xem chữ ký, xem tướng mặt. Dần hình thành các chuyên ngành sâu như bói gia đạo, bói tình duyên, bói công danh, bói tiền tài. Gắn việc bói với thăm đền và dâng sao giải hạn.Củng cố và giao chỉ tiêu cụ thể in các bộ sách kinh điển như Tử vi đẩu số, Thiên duyên tiền định, Tướng số và vận mệnh, Tử vi tinh đẩu, Tử vi hàm số. Củng cố công nghiệp sản xuất vàng mã, phát triển nhiều sản phẩm mới với công nghệ 4.0.

– Về hạ tầng: Phấn đấu mỗi tượng một hòm công đức.

– Về thông tin dự báo: Sớm xây dựng mô hình dự báo và đánh giá tác động ngành tâm linh dựa trên big data và bốc quẻ.

– Về tổ chức triển khai: sớm chi tiết nhiệm vụ gắn với các chỉ tiêu theo dõi cho từng cơ quan

Dự thảo: Tập đoàn X
Đơn vị xem xét, thẩm định: Bộ Tâm linh

Sưu tầm (rất tiếc là ko biết nguồn), có tí biên tập thêm, góp ý cho dự thảo

CHIA SẺ