Đi xe sang mà mất dạy, tông RIP 2 em gái tại hầm Kim Liên

Hầm Kl 30p trước, phi vào mấy em gái, bỏ chạy và bị chốt bắt. Đi xe sang mà mất dậy.

Update: 2 bạn nữ khả năng rip.

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm