Đề xuất đặt trạm BOT không cần lấy ý kiến người dân

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo (lần hai) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (BOT). Trong đó, có nội dung bỏ việc lấy ý kiến người dân khi đặt trạm BOT.

Dự thảo lần này được bộ GTVT đưa ra: Nguồn từ các trạm thu giá BOT là doanh thu bình quân một ngày trong tháng của tổng doanh thu vé lượt, vé tháng, vé quý được ghi nhận trong tháng.

Đề xuất đặt trạm BOT không cần lấy ý kiến người dân

Đề xuất đặt trạm BOT không cần lấy ý kiến người dân.

Trạm thu giá phải đảm bảo 3 tiêu chí, điều kiện như vị trí trạm thu giá phải được xác định trong thời gian lập dự án BOT, phải đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan (Nhà nước, nhà đầu tư, người dân địa phương).

Ngoài ra, phải thuận lợi cho việc thu giá, đảm bảo khả năng hoàn vốn của dự án BOT.  Đối với quốc lộ, trạm thu giá phải nằm trong phạm vi dự án và có ý kiến thống nhất của các cơ quan địa phương (HĐND, UBND). Đối với đường địa phương, trạm thu giá phải nằm trong phạm vi dự án do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của địa phương quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của bộ GTVT.

Đáng chú ý, đơn vị thu giá không thực hiện báo cáo theo quy định, hoặc không nộp phí sử dụng tài sản Nhà nước, không nộp tiền thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định hiện hành khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản nhắc nhở 2 lần, mỗi lần cách nhau không dưới 5 ngày.

Thời gian thu bị trừ là 1 ngày trong trường hợp chậm nộp báo cáo từ 10 ngày đến 30 ngày; thời gian thu bị trừ 2 ngày trong trường hợp chậm nộp báo cáo từ 31 ngày đến 60 ngày; đối với trường hợp chậm nộp báo cáo từ 61 ngày trở đi, cứ 5 ngày chậm nộp báo cáo thì thời gian thu bị trừ 1 ngày.

Như vậy, đối với các quy định tại dự thảo lần này so với dự thảo lần trước, đã bỏ đi một số quy định quan trọng về trạm thu phí như, vị trí đặt trạm thu phí không phải lấy ý kiến của hiệp hội Vận tải ô tô và ý kiến của nhân dân địa phương.

Lý giải về việc này, bộ GTVT đưa ra nguyên nhân bỏ là trước đó, bộ Tài chính có ý kiến cần cân nhắc sự cần thiết khi đưa thêm tiêu chí “lấy ý kiến của nhân dân địa phương”. Trường hợp nếu đưa tiêu chí lấy ý kiến tham gia của nhân dân địa phương phải xây dựng thêm tiêu chí định lượng tỷ lệ thống nhất/không thống nhất để có cơ sở thực hiện.

Vì vậy, bộ GTVT tiếp thu ý kiến trên và bỏ nội dung lấy ý kiến của người dân địa phương do đã lấy ý kiến của HĐND và bỏ nội dung lấy ý kiến của hiệp hội Vận tải ô tô. Dự thảo lần này cũng bỏ quy định khoảng cách giữa hai trạm thu giá ở trên cùng một tuyến đường phải đảm bảo cự ly tối thiểu là 70km trừ những trạm thu giá hoàn vốn cho các dự án cầu đường bộ, hầm đường bộ.