Đám cưới đáng nhớ, “thần thái” vẫn là quan trọng nhất

< Góc wedding >

< Góc wedding >

Sẽ là một đám cưới thực sự đáng nhớ..
Cho dù thế nào đi nữa, thần thái vẫn cứ là quan trọng nhất thật ????

Share: Vũ Đắc Nhiệm

CHIA SẺ