“Bà dân” quật khăn tới tấp vào mặt du khách nước ngoài để đòi tiền ngắm cảnh

Địa điểm : Tuyệt Tình Cốc - An Sơn - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Xấu mặt người Hải Phòng quá ạ

Em ở đấy em cũng trả hộ rồi nhưng lúc đấy em k có ở đấy .

Địa điểm : Tuyệt Tình Cốc – An Sơn – Thuỷ Nguyên – Hải Phòng

< Người phụ nữ rút khăn quật khách Têy vì ko chịu trả phí chụp ảnh ?! >

Theo như lời của đương sự thì 2 chị Têy đến cầu thấy cảnh đẹp tựa như tuyệt tình cốc liền rút điện thoại ra chụp ảnh quay phiêm, thì bất chợt từ đâu người phụ nữ mặc cây đỏ xồ ra rút khăn đuổi đánh luân :'(.. Như này ảnh hưởng đến du lịch lắm nè, cô ơi sang lên đi hầy :<

Đề nghị các cơ quan pháp luật vào cuộc để cho bà này chịu sự chừng trị!