Chuyện lạ: Cây Thánh Giá Nhà Thờ Đức Bà Paris không bị cháy và đang chiếu sáng

“Ôi! Thánh giá không bị lửa chạm đến và đang chiếu sáng! Ôi Lạy Chúa ! Chúc tụng Chúa! Ôi Thánh Giá!” Đó là những gì mà người dân tân mắt chứng kiến và phải thốt lên với vẻ kinh ngạc.

Chuyện lạ: Cây Thánh Giá Nhà Thờ Đức Bà Paris không bị cháy và đang chiếu sáng

Theo Fan Page ABC News, đây là những hình ảnh đầu tiên sau khi lửa đã bị khống chế, chỉ còn khói. THẬT LẠ LÙNG, người ta đã phải kinh ngạc đến lạ kỳ về cây Thánh giá giữa cung nguyện đến nỗi nhiều người đã thốt lên: “Beautiful! The cross shining ! God is good! – Đẹp quá. Thánh Giá đang tỏa sáng! Thiên Chúa thật tuyệt hảo biết bao!”. Ôi. Thánh giá không bị lửa chạm đến và đang chiếu sáng!” Ôi Lạy Chúa ! Chúc tụng Chúa! Ôi Thánh Giá!”

Chuyện lạ: Cây Thánh Giá Nhà Thờ Đức Bà Paris không bị cháy và đang chiếu sáng

Chuyện lạ: Cây Thánh Giá Nhà Thờ Đức Bà Paris không bị cháy và đang chiếu sáng

Và nhiều người chứng kiến đã phải thốt lên “Tất cả vượt quá sự mong đợi. Nhà thờ sẽ được xây dựng lại!

Chuyện lạ: Cây Thánh Giá Nhà Thờ Đức Bà Paris không bị cháy và đang chiếu sáng

Hình ảnh cây Thánh Giá lay động trái tim nhiều người trên mạng xã hội. Nhiều người xem đó như là biểu tượng của niềm hy vọng giữa biến cố đau thương này.

Chuyện lạ: Cây Thánh Giá Nhà Thờ Đức Bà Paris không bị cháy và đang chiếu sáng

Chuyện lạ: Cây Thánh Giá Nhà Thờ Đức Bà Paris không bị cháy và đang chiếu sáng

Chuyện lạ: Cây Thánh Giá Nhà Thờ Đức Bà Paris không bị cháy và đang chiếu sáng

Chuyện lạ: Cây Thánh Giá Nhà Thờ Đức Bà Paris không bị cháy và đang chiếu sáng

Chuyện lạ: Cây Thánh Giá Nhà Thờ Đức Bà Paris không bị cháy và đang chiếu sáng

Chuyện lạ: Cây Thánh Giá Nhà Thờ Đức Bà Paris không bị cháy và đang chiếu sáng

Theo conggiaovn