“Chú ơi! Chú ơi!… Chú đừng chết..Chú ơi !!”

Trường Chinh - Âu Cơ 1 phút thiếu suy nghĩ là đi cả 1 cuộc đời thanh xuân.

CHUYỆN XẢY RA Ở MỘT ĐẤT NƯỚC ANH HÙNG

Trường Chinh – Âu Cơ

1 phút thiếu suy nghĩ là đi cả 1 cuộc đời thanh xuân.

Tình tiết: 1 chút va quẹt nhỏ, không giải quyết được bằng lời nói. Thanh niên trẻ đội nón rút dao đâm phát chí mạng ngay ngực.

Người đàn ông gục xuống máu chảy k ngừng. Ngay lúc đó thanh niên trẻ tỉnh ngộ van xin: ” Chú ơi! Chú ơi!… Chú đừng chết..Chú ơi!! “

Chuyện gì cũng có thể dùng lời nói ko nhất thiết phải dùng bạo lực .. 1 câu nhịn 9 câu lành !!

Nguồn: Fb Lâm Hí.