Cho 1000 quả ớt vào bể tắm cắt nát, thanh niên chơi trội nhảy vào ngâm, sau 10 giây đã vội chạy tụt quần

Tự tin tắm với 1000 quả ớt cắt nhỏ, thanh niên khóc cạn nước mắt khi cả người nóng ran vì cay.

Cho 1000 quả ớt vào bể tắm cắt nát, thanh niên chơi trội nhảy vào ngâm, sau 10 giây đã vội chạy tụt quần

Thanh niên quả cảm nhảy vào bể tắm được thả 1000 quả ớt. 

Cho 1000 quả ớt vào bể tắm cắt nát, thanh niên chơi trội nhảy vào ngâm, sau 10 giây đã vội chạy tụt quần

Nhìn thì có vẻ tất cả đều ổn…

Cho 1000 quả ớt vào bể tắm cắt nát, thanh niên chơi trội nhảy vào ngâm, sau 10 giây đã vội chạy tụt quần

Cho đến khi chúng được cắt nhỏ ra. 

Xem video:

Cho 1000 quả ớt vào bể tắm cắt nát, thanh niên chơi trội nhảy vào ngâm, sau 10 giây đã vội chạy tụt quần

Tự tin tắm với 1000 quả ớt cắt nhỏ, thanh niên khóc cạn nước mắt khi cả người nóng ran vì cay.

Posted by Người Xây Tổ Ấm on Saturday, August 11, 2018

CHIA SẺ