Cấm xuất cảnh, phong tỏa tài sản đảng viên vi phạm

Trung ương sẽ dự kiến tăng thêm thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là cấp huyện trở lên có thể đề nghị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh, phong tỏa tài sản nếu đảng viên có dấu hiệu tham nhũng.

Tiếp xúc cử tri huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) trước thềm Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chia sẻ những băn khoăn của cử tri đối với sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 210/2014/NĐ-CP về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, sửa đổi Nghị định số 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng đối với nông nghiệp, sửa đổi Nghị định số 15 về hợp tác công tư, xây dựng Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp, tạo ra hành lang pháp lý toàn diện, vững chắc để phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp trong thời gian tới.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trung ương sẽ dự kiến tăng thêm thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra các cấp, đề nghị cơ quan chức năngCấm xuất cảnh, phong tỏa tài sản đảng viên vi phạm.

Theo đó, không chỉ doanh nghiệp mà hộ gia đình cũng có thể vay nguồn vốn ưu đãi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao; người dân và doanh nghiệp có quyền thế chấp nhà xưởng trên đất để vay vốn ngân hàng, tạo thêm một kênh huy động vốn cho đầu tư-sản xuất nông nghiệp.

Nhận thức được thực trạng bộ máy hành chính nhà nước cồng kềnh, ảnh hưởng tới hiệu quả – hiệu lực hoạt động công vụ và sự phân bổ nguồn lực từ ngân sách, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Trung ương đã nhất trí các chủ trương lớn để cơ cấu lại thu chi ngân sách gắn với bảo đảm an toàn bền vững nợ công.

Đặc biệt, vừa qua Trung ương Đảng đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về tinh gọn bộ máy, biên chế nhà nước và đổi mới hoạt động của khối đơn vị sự nghiệp và sắp tới đây sẽ thảo luận, quyết định các chủ trương lớn trong cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội để Chính phủ, Quốc hội và các cấp ngành tập trung thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, phân bổ nguồn lực ngân sách và chăm lo đời sống của người lao động tốt hơn.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Nhà nước sẽ trả tiền lương của khu vực công theo vị trí việc làm, bảo đảm mức thấp nhất của khu vực công bằng với mức lương thấp nhất của khu vực tư nhân vào năm 2021 và bằng mức khá của khu vực tư nhân vào năm 2025; khuyến khích các địa phương tăng thu để chủ động trả lương, thưởng thu hút người tài; thiết kế chính sách bảo hiểm xã hội đa tầng, theo nguyên tắc có đóng, có hưởng và chia sẻ rủi ro; nâng tuổi nghỉ hưu cho một số ngành nghề, một số loại cán bộ…

Bên cạnh đó, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 sắp tới sẽ tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng trước đây về công tác cán bộ, trong đó có việc tăng cường kiểm soát quyền lực.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Trung ương sẽ dự kiến tăng thêm thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là cấp huyện trở lên có thể đề nghị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh, phong tỏa tài sản, giữ nguyên hiện trạng tài sản nếu đảng viên có dấu hiệu tham nhũng để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, ngăn ngừa việc tẩu tán, thất thoát tài sản.

CHIA SẺ