Cả đêm qua đọc về tai nạn! Vừa mới sáng gọi ly cafe thì ngay trước mặt luôn cccm ạ!

Cả đêm qua đọc về tai nạn! Vừa mới sáng gọi ly cafe thì ngay trước mặt luôn cccm ạ!

Mấy ông thương binh này chạy ẩu quá! Quay đầu giữa đường luôn!