Bày rạp đám cưới chiếm nửa đường, xe container cuốn bay cả rạp lẫn người

Sáng nay các bác ạ. Tai nạn ở gần chợ Trúc lâm - Tĩnh gia - Thanh hoá đây ạ, cuốn luôn cả rạp đám cưới .

Sáng nay các bác ạ.

Tai nạn ở gần chợ Trúc lâm – Tĩnh gia – Thanh hoá đây ạ, cuốn luôn cả rạp đám cưới .

Chúc các bác tài luôn thượng lộ bình an.

Ảnh của ông anh ở đó gửi cho em !

CHIA SẺ