Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an năm 2018

Nghị quyết 49/2017/QH14 quy định tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 01/07/2018. Do đó, mức lương và phụ cấp lương đối với các chức danh, chức vụ làm việc trong Quân đội và Công an nhân dân cũng sẽ có sự thay đổi trong năm 2018. Để biết mức lương cụ thể là bao nhiêu, Quý thành viên có thể tham khảo theo bảng dưới đây.

Đơn vị tính: Đồng

Căn cứ pháp lý:

Nghị quyết 49/2017/QH14;

Nghị định 204/2004/NĐ-CP;

Nghị định 17/2013/NĐ-CP.