Ánh mắt của người mẹ

Ảnh này đã được chụp và nhiếp ảnh gia rơi vào trầm cảm sau khi chụp ảnh

Ảnh này đã được chụp và nhiếp ảnh gia rơi vào trầm cảm sau khi chụp ảnh.

Có một số con báo đuổi theo một con nai mẹ và 2 con của cô.

Người mẹ có thể dễ dàng vượt qua 2 đứa trẻ nhưng sau đó cô chậm lại để bọn trẻ có thể chạy trốn và con báo đã đến và dừng cuộc đuổi bắt.

Đây là cái nhìn của người mẹ kiểm tra xem 2 đứa trẻ đang chạy an toàn hay không chỉ trước khi bị giết.

Đôi khi trong cuộc đời bạn kết thúc làm những điều nhất định mà mọi người sẽ gọi là ngu ngốc nhưng sau đó nó đã được cảm xúc tuyệt vời sẽ cho bạn thấy để có quyết định đó và những quyết định này không bao giờ là ngu ngốc .

-Và Chỉ Có Bố, Mẹ Của Chúng Ta Mới Có Thể Đưa ra Quyết Định Ấy.