57.000 cục thịt thừa

Phát hiện mới kinh chứ. Cứ như thể nó ở trên trời rơi xuống vậy.

Cảm giác gì như là xúc động trước con số Chính phủ vừa báo cáo: Phát hiện thừa biên chế 57.000 người.

Phát hiện mới kinh chứ. Cứ như thể nó ở trên trời rơi xuống vậy.

Con số của anh Chính, idol tôi đây:
Sau 2 năm thực hiện NQ 37 về tinh giản, không những không giảm 140.000 người mà ngược lại, còn tăng lên 96.000 người…

Số cơ quan bộ và ngang bộ thuộc Chính phủ vẫn còn tới 30 đầu mối. (Nhật chỉ 11, Singapore 15, ngay cả đất nước tỷ dân láng giềng cũng chỉ 20).

Cả nước có 42 tổng cục; 826 cục, vụ; 7.280 phòng; 750 vụ cục và tương đương thuộc bộ; 3.970 phòng trực thuộc bộ. (Mà số liệu này chưa kể quân đội và công an)

Số người hưởng lương và phụ cấp từ NSNN khoảng 4 triệu, chưa tính quân đội và công an.

Tỷ lệ công viên chức hưởng lương trên 1.000 dân ở Việt Nam là 43 người chưa kể quân đội và công an trong khi đó Philipines, tính cả công an và quân đội là 1.000 dân mới có 13 cán bộ công viên chức; Ấn Độ có 16 người; Indonesia 17 người; Singapore có 25 người…

Thế rồi thì sao, thế rồi Thái Bình lại đến Vĩnh Tân

Thế rồi chúng mình yên tâm đóng thuế!
Đúng là muốn câm cũng không nổi.

Chính sách vì ai?

Đọc giải thích về dự thảo Luật Thuế tài sản mà không tin nổi. Họ giải thích, luật này góp phần “hạn chế đầu cơ tài nguyên đất đai, nhà ở”. Đây là mục tiêu nghe rất cao cả, rất dân túy, vì người nghèo.

Tuy nhiên, họ lộ nguyên hình ngay lập tức. Họ chỉ đề xuất đánh thuế ngay căn đầu tiên, chứ không đánh thuế với nhà thứ hai trở đi. Nói không ngoa: họ thiết kế chính sách phục vụ người giàu có chứ vì người nghèo cái mẹ gì. Nghe lời biện hộ không thu thuế từ căn nhà thứ hai trở đi là vì “không đảm bảo công bằng” thì hiểu, vì sao dân gian chửi miệng quan trôn trẻ.

Về mức thuế 0,4% cho phần từ 700tr trở lên. Nhà bạn giá 1,7 tỷ, thì bạn phải đóng thuế 4tr; giá nhà 2,7 tỷ thì đóng 8tr, mức thuế ko tin nổi. Mà ko một ai thoát, trừ sống trên núi cao. Và bạn phải đóng HÀNG NĂM (Thuế tài sản được đăng ký, khai, tính và nộp hàng năm – trích). Chạy đằng trời.

Chính sách được thiết kế thiên vị, bất công đến mức trơ trẽn, bất chấp như thế mà được thực thi thì cũng chả nên trách dân xứ này.

Theo Đào Tuấn; Hoàng Tư Giang

CHIA SẺ