54 công chức nông nghiệp ở Quảng Trị báo thất lạc bằng tốt nghiệp THPT

Trong số công chức thất lạc bằng tốt nghiệp THPT của ngành nông nghiệp Quảng Trị, nhiều người là trưởng, phó phòng, kế toán trưởng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị vừa báo cáo UBND tỉnh về việc rà soát văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở này.

Theo đó, Sở đã kiểm tra 484 trong tổng số 501 nhân viên; 17 người là lái xe không kiểm tra.

Tại thời điểm rà soát, 57 người không xuất trình được bằng tốt nghiệp THPT. Trong đó, 54 người nêu lý do bị thất lạc, một người học hệ 10/10 nên không được cấp bằng, hai người không có bằng. Trong số bị thất lạc bằng tốt nghiệp THPT có nhiều người là trưởng, phó phòng, kế toán trưởng… của các đơn vị thuộc Sở.

Cũng theo báo cáo, dù không xuất trình được bằng tốt nghiệp THPT, nhưng tất cả cán bộ, công chức, viên chức nêu trên đều có bằng tốt nghiệp đào tạo chuyên môn (cao đẳng, đại học…) theo quy định.

Sở Nông nghiệp yêu cầu những người không xuất trình bằng tốt nghiệp THPT liên hệ với cơ sở đào tạo để được cấp lại, hoặc y sao bản chính.