2 xe container chạy song song, cản trở lưu thông

2 xe container BS Remooc 51R-186... và 51R-017... chạy song song, gây cản trở giao thông cả một đoạn đường dài khu vực Cầu Phú Mỹ đến Vòng Xoay Mỹ Thủy Quận 2. Ý thức của một bộ phận tài xế container quá kém, vi phạm Luật giao thông làm ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

CHIA SẺ