2 tỉ phú USD cho con gái Nguyễn Tấn Dũng, bà Nguyễn Thanh Phượng ‘vay’ 387 tỉ đồng

Trong đó, bà Thảo cho “vay” mạnh nhất với con số là 350 tỉ đồng, còn ông Quang là 35 tỉ đồng, đồng thời có một cá nhân ẩn danh cho “vay” 103 tỉ đồng. Bên cạnh đó các nhà đầu tư nước ngoài cũng cho vay 10 tỉ đồng.

2 tỉ phú USD cho con gái Nguyễn Tấn Dũng, bà Nguyễn Thanh Phượng ‘vay’ 387 tỉ đồng

Tổng cộng bà Phượng “vay” 490 tỉ đồng. Đây là số tiền mà các cá nhân và tổ chức mua trái phiếu do Bản Việt pha’t hành. Thực tế, Bản Việt không bán hết số trái phiếu dự định pha’t hành là 50 ngàn trái phiếu, với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất từ 6-8,2%.

Công ty của bà Phượng trong ba năm qua từ 2016-2018 đều có kết quả kinh doanh tăng trưởng rất tốt. Riêng năm 2018, Bản Việt lãi ròng gần 900 tỉ đồng, gần gấp 3 lần so với năm 2016.

CHIA SẺ