Mệ biết chị Hương, chủ hãng sữa TH True milk, không nghĩ chị thất hứa với người nghèo

Mệ biết chị Hương, chủ hãng sữa TH True milk, không nghĩ chị thất hứa với người nghèo.

Chị Hương xin nhà nước làm dự án nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn TH, chăn nuôi bò sữa tập trung. Gần 100 công nhân ở Nông trường Đông Hiếu (TX. Thái Hòa, Nghệ An) nhường đất cho chị làm dự án, coi như miếng cơm nuôi sống gia đình họ không còn.

Mệ không rõ chị có hứa gì với chính quyền địa phương không mà tại thời điểm thu hồi đất giao cho chị làm dự án, các hộ dân được hứa hẹn là sẽ được nhận vào làm việc cho Tập đoàn TH True Milk. Những hộ dân này chủ yếu là các công nhân nông trường Đông Hiếu.

Nhưng khi các công nhân nhường đất xong xuôi rồi thì bị thải ra ngoài làm lao động tự do, vì tiêu chí tuyển dụng khắt khe! Họ cũng không được đóng bảo hiểm xã hội tại nông trường.

Chị nuôi bò sữa tập trung, cuối cùng rồi thì cũng bán sữa ra cho thị trường, trong đó có con em các công nhân nghèo này uống. Chị có đất làm dự án rồi, nếu có hứa thì cho họ cái cần câu cơm, để giữ chữ tín. Chứ người nghèo mất đất sản xuất rồi họ biết bấu víu vào đâu để sống hả chị?