Chủ tịch Tập Cận Bình trực tiếp thị sát hải quân diễu binh trên biển

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc nhu cầu xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh “chưa bao giờ cấp bách như bây giờ”.

Nguồn: China Xinhua News